CROESgenealogy
Genealogy of the CROES family
First Name:  Last Name: 
[Advanced Search]  [Surnames]

Photos


Tree:  

Matches 51 to 72 of 72     » See Gallery    » Slide Show

    «Prev 1 2

 #   Thumb   Description   Info   Linked to 
51
Maria Hartmans Hansum
Maria Hartmans Hansum
 
52
Maria Hopman
Maria Hopman
Foto gemaakt in 1932. Maria was toen 42 jaar oud.
 
53
Maria Joanna Segers
Maria Joanna Segers
 
54
Marie Jeanna Coralie Pauline LENAERS
Marie Jeanna Coralie Pauline LENAERS
Foto Marie Jeanna Coralie Pauline LENAERS
Owner of original: Arnaud Croes
 
55
Molen 'de Haan', Koog aan de Zaan
Molen "de Haan", Koog aan de Zaan
Gebouwd: 1627
Verbrand: 15 feb 1921
In de periode 5 februari 1849 tot 22 mei 1869 in bezit van mijn voorouders, familie de Jager.
Tijdens de eerste wereld oorlog verbleef Achille Croes in de molen. Hij was gevlucht uit Antwerpen.

====================================================================

Ondertaande informatie is afkomstig uit verschillende archieven:

[Arrond. Haarlem] In den nacht van 2 op 3 Dec. jl., van een bleekveld, aan het Koekkoekspad, bij den korenmolen "de Haan", te Koog aan de Zaan, ten nadeele van Mejufvrouw Aagje de Roo, weduwe Jan de Jager:
1 katoenen vrouwenhemd, gemerkt M.

Bron: Algemeen politieblad van het koningrijk der Nederlanden (jaar/datum nog niet terug kunnen vinden)
--------------------------------------------------------------------
22 mei 1869
Gerrit Maij, molenaar met meelmolen De Haan aan de Koekoeksloot in Koog, bood zijn molen te koop aan. De veiling werd in herberg De Waakzaamheid gehouden. Het fraaie molenhuis was in de koop inbegrepen. Er bleken twee woningen in. Maij was eigenaar van de molen geworden door zijn huwelijk met Maartje de Jager. De minderjarige kinderen van zijn overleden zwager Jan de Jager en diens echtgenote Aagje de Roo hadden ook recht op een half part. Zij werden vertegenwoordigd door de voogd Hendrk de Roo, een schipper uit Krommenie.
De molen was al sinds 5 februari 1849 in bezit van De Jager. De Haan ging voor een bedrag van f. 3700,- over naar Jan Willem de Koning. Dit was een meelmolenaar uit Abcoude-Baambrugge.

Later gevonden informatie duidt erop dat de hierboven vermelde "zwager" eigenlijk schoonvader zou moeten zijn. De minderjarige kinderen zouden dus broertjes of zusjes van Maartje zijn geweest.

Bron: "Kroniek van het Molenleven" door Ron Couwenhoven
--------------------------------------------------------------------
Molen De Koekoek, later De Haan genaamd
Gebouwd: 1627
Verbrand: 15 feb 1921

Op 5 februari 1849 werd de molen voor Fl.7300,- verkocht aan de molenaar van de Oostzaandammer meelmolen De Koker, Jan de Jager.

Op 8 mei 1869 stond de volgende advertentie in de Zaanlandsche courant, “De Makelaar E. Bramer en N. van der Kolk presenteeren als lasthebbenden van hunne principalen, op Zaterdag den 22sten Mei 1869, des avonds ten 6 ure, in het Koffijhuis “de Waakzaamheid” te Koog aan de Zaan, ten overstaan van den Notaris Cornelis Hondius te verkoopen: Een kapitalen hechten, sterken, best onderhouden Wind-Korenmolen genaamd De Haan, met het daarnevens staand goed ingericht Huis, waarin twee woningen, met Erf en verdere aanhoorigheden, staande en gelegen te Koog aan de Zaan, bij het kadaster bekend in Sectie B, No. 893, groot 14 roeden.”

De molen werd gekocht voor Fl.3985,- door Jan Willem de Koning uit Abcoude- Baambrugge. Deze man werkte tot het jaar 1903 met De Haan. Op 27 oktober van dat jaar verkocht hij De Haan aan de Koger Jan Cornelisz. Muijs. Voor de molen, het molenaarshuis, gereedschappen en het erf betaalde Muijs een bedrag van Fl.3000,-.
Aanvankelijk gebruikte Muijs de molen voor het vermalen van graan, maar later verwerkte hij ook doppen met De Haan. Na enkele jaren deed Muijs de molen over aan K. Leguit en zijn schoonzoon V. Wieringa. Meel werd er niet meer met De Haan gemalen, alleen nog doppen en zaagsel. De molen werd tegen het einde van zijn bestaan verhuurd aan diverse lieden. Zo heeft o.a. J. Schuddeboom, de later eigenaar van de oliemolen De Oude Zwan nog met de molen gewerkt.
Het malen van zaagsel is De Haan fataal geworden. Op 15 februari 1921 raakte de molen in brand en werd hij volledig verwoest. Het fraaie molenaarshuis bleef echter behouden. In 1935 werd dit uiteindelijk gesloopt voor de aanleg van de bloemenbuurt in de Koog.

Over het molencomplex en de brand meldt Pieter Boorsma in zijn boek “Zaanse Windmolens” (1939) nog het volgende, “Op 15 februari 1921 geraakte hij in brand en nu bleek zijn rooden naamgenoot hem te machtig. Weldra stond de molen in lichter laaie, en slechts de zware en onbrandbare deelen van zijn karkas bleven over. Het molenaarshuis bleef gespaard en heeft nog omstreeks 14 jaren bestaan. Zooals reeds gezegd, van dat alles is niets meer terug te vinden. De Haan, met het eertijds goed onderhouden, lichtgroen geverfde huis, dat, met zijn halsgevel, waarop snijwerk ~ o.a. drie bloemvazen ~ prijkte en voorts omgeven door loof- en vruchtboomen, benevens moestuin, vormde een fraai geheel. Van den weg af gezien, was alles te samen, waarlijk een sieraad in het landschap, met welks verdwijnen de Koog een zijner mooiste plekjes verloren heeft.”

Bronnen:
“Zaanlandsch jaarboek” G.J.Honig en S.Lootsma 1934 blz. 116-120
“Duizend Zaanse Molens” P.Boorsma 1968 blz. 149
“Zaanse Windmolens” P.Boorsma 1939 blz. 100-102
“De Windmolens aan de Zaanstreek” W. Buijs Pzn. 1918 blz. 48
“De Papiermolens in Noord Holland” H.Voorn 1960 blz. 316-320
 
56
Nico Kleijn
Nico Kleijn
Foto gemaakt in 1932. Nico was toen 8 jaar oud. Hij is overleden toen hij 14 was.
 
57
Pierre Arthur Vanleathem
Pierre Arthur Vanleathem
Foto van graf (begraafplaats Molenbeek)
 
58
Rachel Meganck
Rachel Meganck
 
59
Robert Croes
At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
 
60
Schilderij van Achille Pierre Jacques Croes
Schilderij van Achille Pierre Jacques Croes
Schilderij van Achille Pierre Jacques Croes, geschilderd door zijn zoon Adolf Croes
Owner of original: www.adolfcroes.be
 
61
Schilderij van Achille Pierre Jacques Croes
Schilderij van Achille Pierre Jacques Croes
Schilderij van Achille Pierre Jacques Croes, geschilderd door zijn zoon Adolf Croes
Owner of original: www.adolfcroes.be
 
62
Schilderij van Achille Pierre Jacques Croes
Schilderij van Achille Pierre Jacques Croes
Schilderij van Achille Pierre Jacques Croes, geschilderd door zijn zoon Adolf Croes
Owner of original: www.adolfcroes.be
 
63
Schilderij van Adriana Halffman
Schilderij van Adriana Halffman
Adriana Halffman, geschilderd door haar zoon Adolf Croes
Owner of original: www.adolfcroes.be
 
64
Spoorstraat, Koog aan de Zaan
Spoorstraat, Koog aan de Zaan
Het huis van Adriaan Maij en Aagje Bakker in Koog aan de Zaan. Gebouwd rond 1898 en later gesloopt in 1932 voor de aanleg van de Provincialeweg.
Dit was het ouderlijk huis van Amelia Maria Maij.
Place: Koog aan de Zaan (NL)
52.4607871, 4.804729199999997
 
65
Stanisław Dziewulski
Stanisław Dziewulski
 
66
Trouwfoto Kees en Betty
At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.
 
67
Willem Bakker
Willem Bakker
Willem Bakker
 
68
Willy Johan Kruijt
Willy Johan Kruijt
 
69
Zeilstraat 21, Antwerpen
Zeilstraat 21, Antwerpen
Het huis van de familie Croes in Antwerpen. In het Felix archief in Antwerpen is de bouwaanrvaag uit april 1902 te vinden.
51.224736527230846, 4.4378766166687456
 
70
Zelfportret van Adolf Croes
Zelfportret van Adolf Croes
Zelfportret van Adolf Croes, geschilderd in 1975
Owner of original: www.adolfcroes.be
 
71
Zelfportret van Adolf Croes
Zelfportret van Adolf Croes
Zelfportret van Adolf Croes
Owner of original: www.adolfcroes.be
 
72
Zelfportret van Adolf Croes
Zelfportret van Adolf Croes
Zelfportret van Adolf Croes, geschilderd in 1972
Owner of original: www.adolfcroes.be
 

    «Prev 1 2